Hem
Kurser & Aktiviteter
Toobeez
Om oss
Kontakta oss

Andra aktiviteter

Nytändningen
Uppstartskicken
Från grupp till team
Annorlunda veckomöte
En dag i vildmarken
En natt i vildmarken
Konferenscykeln
Human Table Football
Lagstriden
"Tack för ett bra arrangemang och ett stort engagemang! Vi är ungefär 20 personer som arbetar tillsammans i företaget och för att få resultat måste vi samarbeta. Det är lätt att det uppstår mindre grupper som jobbar mer tight än andra och därför är det viktigt att få en påminnelse om betydelsen av att alla måste vara delaktiga."

-Hans Andersson Elkedjan Kungsbacka
 

Veckomöte på ett anorlunda sätt

Vi tar hand om ert veckomöte och ger personalen en energikick. Ibland lönar det sig att bryta vardagen och komma med något nytt. Det du hade tänkt ta upp på veckomötet kanske går lika bra att skicka ut som mail som omväxling... Teamet får tänka i nya banor och man känner sig uppmärksammade. Ni behöver inte förbereda någonting för det här. Allt sker i era lokaler och efteråt fortsätter ert vanliga arbete som vanligt med skillnaden att ni har fått förnyade krafter.

Mål:

  • få personalen att tänka utanför ramarna och få ett avbrott i vardagen
  • nytändning, inspiration och ökad motivation
  • belysning av vikten av att ta till sig information och kommunicera med varandra
  • belysning av vikten av att alla i teamet kommer med idéer och förslag
  • teamet lär känna varandra på ett nytt sätt och ser varandra i ett nytt ljus
  • mycket resultat på kort tid till en låg kostnad

Medel:

Sinnrika och stimulerande samarbetsövningar som får teamet att skratta och bjuda på sig själva. Övningarna är särskilt framtagna för att stärka gruppkänslan och stimulera till samarbete och kreativitet. Flera av våra övningar är helt nya och har inte förut använts i Sverige. Tanken är att ingen i gruppen skall ha några förkunskaper utan alla skall ställas inför en helt ny situation som sätter teamets kreativa förmåga på sin spets. Övningarna avslutas med en gemensam genomgång och utvärdering. Efter det här veckomötet är teamets batterier fullladdade!

Målgrupp: projektgrupper, arbetslag och nybildade team.

Tidsåtgång: 1- 2 timmar.

Plats: hos er.

Knop Sverige AB info@knopevent.se tel: 036 440 60 01