"Tack för ett bra arrangemang och ett stort engagemang! Vi är ungefär 20 personer som arbetar tillsammans i företaget och för att få resultat måste vi samarbeta. Det är lätt att det uppstår mindre grupper som jobbar mer tight än andra och därför är det viktigt att få en påminnelse om betydelsen av att alla måste vara delaktiga."

-Hans Andersson Elkedjan Kungsbacka
  Dagens datum: 23/09/2023

Knop Event

framåt – tillsammans

Om Knop Event

Vi är ett mobilt eventföretag med samarbetsövningar som vår specialitet. Vi genomför våra aktiviteter ute hos kund eller i samarbete med konferensanläggningar. Genom att förlägga aktiviteterna i kundens närområde sparas miljö, tid och pengar.

Vi har stor erfarenhet av att driva företag och vi har djupa kunskaper i vad som krävs för att grupper skall fungera effektivt. Personalen är företagets viktigaste resurs. Och viktigast av allt är att personalen fungerar som ett team.

 

Om oss

Knop Event ägs och drivs av Jonas Davidsson som har mycket stor erfarenhet av samarbete i företag

Jonas har under många år varit verksam inom det privata näringslivet som projektledare, IT-chef, produktchef och säljare. Jonas är också sedan barnsben aktiv som scoutledare.

 

Företagets grundtanke

Med rätt kunskap och erfarenhet erbjuder vi våra kunder skräddarsydda event- och upplevelsedagar, med övningar som bygger på samarbete och kommunikation, för att främja glädje, gemenskap, samarbete och kommunikation inom företag. Detta resulterar i motiverad personal som med sann arbetsglädje effektiviserar den verksamhet de arbetar med.

knop

knop

Knop?

Knopen syftar metaforiskt på ett företag. Knopen är gjord av rep som symboliserar teamen i företaget. Varje rep är uppbyggd av kardeler (trådar) som symboliserar individerna i teamet. Varje enskild kardel är svag men i samverkan i rep skapas en stark knop! Fyndigt va?

Knop är också måttet på hastigheten till sjöss och anknyter till fart, frisk fläkt, framåtanda, acceleration och nytänkande.

Knop Sverige AB info@knopevent.se tel: 036 440 60 01