Hem
Kurser & Aktiviteter
Toobeez
Om oss
Kontakta oss

Andra aktiviteter

Nytändningen
Uppstartskicken
Från grupp till team
Annorlunda veckomöte
En dag i vildmarken
En natt i vildmarken
Konferenscykeln
Human Table Football
Lagstriden
"Alla tänker på att förändra mänskligheten, och ingen tänker på att förändra sig själv."

-Leo Tolstoy
 

Nytändningen

Ett av våra kortare program men samtidigt kanske det mest kostnadseffektiva. Programmet är till för att göra en snabb akutinsats hos företag som kört fast eller behöver hjälp med att lägga in en högre växel.

Mål:

  • nytändning, inspiration och ökad motivation
  • ökat engagemang och ansvarskänsla
  • belysning av vikten av att ta till sig information och att kommunicera med varandra
  • belysning av vikten av att alla i teamet kommer med idéer och förslag
  • belysning av vikten av att följa tidsplaner och starttider
  • teamet lär känna varandra på ett nytt sätt och ser varandra i ett nytt ljus
  • mycket resultat på kort tid till en låg kostnad.

Medel: 

Samarbetsövningar och efterföljande utvärdering. Gruppen ställs inför praktiska uppgifter som skall lösas tillsammans. Övningarna är särskilt framtagna för att stärka gruppkänslan och stimulera till samarbete. Vi arbetar omväxlande med konstruktionsövningar och övningar som kräver en snabb och effektiv rollfördelning. Vi belyser i vissa övningar vad det innebär om teammedlemmar inte drar åt samma håll och alltså inte samarbetar. I många av våra övningar betonas kreativiteten och att den kan komma från olika håll i gruppen. Många av våra övningar är helt nya och har inte förut använts i Sverige. Tanken är att ingen i gruppen skall ha några förkunskaper utan alla skall ställas inför en helt ny situation som sätter teamets kreativa förmåga på sin spets. Samtidigt är övningarna gjorda för att man skall ha roligt. Övningarna avslutas med en gemensam genomgång och utvärdering. Vad lärde vi oss och hur kan vi använda det för att göra företaget effektivare?

Målgrupp: företag och organisationer

Tidsåtgång: 2- 6 timmar.

Plats: hos er eller på plats som tas fram av oss i er närhet, inomhus/ utomhus.

 

Knop Sverige AB info@knopevent.se tel: 036 440 60 01