Hem
Kurser & Aktiviteter
Toobeez
Om oss
Kontakta oss

Andra aktiviteter

Nytändningen
Uppstartskicken
Från grupp till team
Annorlunda veckomöte
En dag i vildmarken
En natt i vildmarken
Konferenscykeln
Human Table Football
Lagstriden
"Tack för ett bra arrangemang och ett stort engagemang! Vi är ungefär 20 personer som arbetar tillsammans i företaget och för att få resultat måste vi samarbeta. Det är lätt att det uppstår mindre grupper som jobbar mer tight än andra och därför är det viktigt att få en påminnelse om betydelsen av att alla måste vara delaktiga."

-Hans Andersson Elkedjan Kungsbacka
 

Från grupp till team

I det här programmet stärker vi teamkänslan genom regelbundet återkommande övningar under en längre period. Varje träff är relativt kort och genomförs i första hand på er arbetsplats.

Mål:

  • inspiration och ökad motivation
  • lägre sjukfrånvaro
  • ökat engagemang och ansvarskänsla
  • ökad insikt om hur viktigt det är att samarbeta.
  • belysning av vikten av att ta till sig information och kommunicera med varandra
  • belysning av vikten av att alla i teamet kommer med idéer och förslag
  • belysning av vikten av att följa tidsplaner och starttider
  • teamet lär känna varandra på ett nytt sätt och ser varandra i ett nytt ljus

Medel: Gruppen ställs inför praktiska uppgifter som skall lösas tillsammans. Övningarna är särskilt framtagna för att stärka gruppkänslan och stimulera till samarbete. Vi arbetar omväxlande med konstruktionsövningar och övningar som kräver en snabb och effektiv rollfördelning. Vi belyser i vissa övningar vad det innebär om teamets medlemmar inte drar åt samma håll. I många av våra övningar betonas kreativiteten och att den kan komma från olika håll i gruppen. Flera av våra övningar är helt nya och har inte förut använts i Sverige. Tanken är att ingen i gruppen skall ha några förkunskaper utan alla skall ställas inför en helt ny situation som sätter teamets kreativa förmåga på sin spets. Samtidigt är övningarna gjorda för att man skall ha roligt. Varje pass inleds med en summering av föregående pass och avslutas med en utvärdering av dagens övningar.

Målgrupp: projektgrupper, arbetslag och nybildade team.

Tidsåtgång: 1- 2 timmar 4- 8 träffar. 

Plats: hos er  eller på plats som tas fram av oss i er närhet, inomhus/ utomhus.

 

Knop Sverige AB info@knopevent.se tel: 036 440 60 01