"Tack för ett bra arrangemang och ett stort engagemang! Vi är ungefär 20 personer som arbetar tillsammans i företaget och för att få resultat måste vi samarbeta. Det är lätt att det uppstår mindre grupper som jobbar mer tight än andra och därför är det viktigt att få en påminnelse om betydelsen av att alla måste vara delaktiga."

-Hans Andersson Elkedjan Kungsbacka
  Dagens datum: 29/11/2021

Teamutveckling för företag

Vi har skräddarsydda program för alla typer av företag. Att satsa på teamutveckling i nyskapade grupper är ett mycket effektivt sätt att snabbt få igång en fungerande organisation. Men det är lika viktigt att se över vi-känslan i befintliga team. Inte minst i företag där personalen är utspridd på olika arbetsplatser eller har fastnat i kvävande rutiner. För att skapa ett effektivt företag krävs att alla drar åt samma håll.

Snabba resultat

Redan efter ett första övningspass kommer ni att se resultat. Genom att utgå från övningar som väcker nyfikenhet och glädje öppnas sinnena för att tänka i nya banor. Gemensamt för alla våra övningar är att de bygger på samarbete och att fokus hamnar på vikten av att arbeta mot ett gemensamt mål samt att man tjänar på att hjälpas åt i teamet.

NST-metoden - Nyskapande Samspel för Team

I våra kurser och program arbetar vi konsekvent utifrån NST-metoden. Den innebär i korthet att vi erbjuder kreativ och organiserad utveckling av team och organisationer utifrån specifika perspektiv och teman. Målet är att effektivisera företag genom att aktivt arbeta för organiserat samspel mellan funktioner samt att skapa en verklig insikt hos medarbetarna om samspelets betydelse.

Vi betonar motivation av team istället för analys av individer. Vi gör detta genom kreativa aktiviteter där deltagarna själva kommer till insikt av vikten av att samarbeta och samspela.

Exempel på kurser & aktiviteter:

Knop Sverige AB info@knopevent.se tel: 036 440 60 01