"Tack för ett bra arrangemang och ett stort engagemang! Vi är ungefär 20 personer som arbetar tillsammans i företaget och för att få resultat måste vi samarbeta. Det är lätt att det uppstår mindre grupper som jobbar mer tight än andra och därför är det viktigt att få en påminnelse om betydelsen av att alla måste vara delaktiga."

-Hans Andersson Elkedjan Kungsbacka
  Dagens datum: 27/03/2023
Vi är ett mobilt företag med inriktning på att skapa vinnarlag! Kreativ och delaktig personal ger effektiva företag.

Gemensamt för våra kurser och aktiviteter är att de fokuserar på lagarbete och att de är till för ”vanliga människor”, oavsett ålder och fysik. Vi övar på att samarbeta, kommunicera, fördela roller och att hitta lösningar. Ni får större kännedom om er själva och varandra. Och ni har mycket roligt!

Vi har ett brett utbud av inom- och utomhusaktiviteter för både små och stora grupper. Vi utgår från Jönköping och Göteborg. Genom att vi kommer till er istället för tvärtom sparar ni tid och pengar!

I våra kurser och aktiviteter jobbar vi enligt NST-metoden. (Nyskapande Samspel för Team)

 


Knop Sverige AB info@knopevent.se tel: 036 440 60 01